นวัตกรรมเพื่อสังคม
Guest831940881

Login | Forgot Password

โปรดเลือกองค์กรเพื่อสังคม 1 องค์กร

ทุกยอดการสั่งซื้อของท่าน จะแบ่งปันเข้าสู่องค์กรที่ท่านเลือก

เด็กน้อยผู้น่ารัก

เพื่อมอบเงินสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านมิตรภาพ อ.สูงเนิน

รื่นจิตอาสาพยาบาล

เพื่อมอบเงินสนับสนุนงานรื่นจิตอาสาพยาบาลราชประชาสมาสัย

ไร้ญาติ แต่ไม่ขาดมิตร

เพื่อมอบเงินสนับสนุนงานบ้านเมตตา

โลกสดใสหัวใจเบิกบาน

เพื่อมอบเงินสนับสนุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

สูงวัยใครก็รัก (โพธิ์กลาง)

เพื่อมอบเงินสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง เทศบาลนครนครราชสีมา

สูงวัยใครก็รัก (วัดม่วง)

เพื่อมอบเงินสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง

Powered by กัษณ โชติโสภณกิตติ