ป้ายที่คุณมองหา ก่อนชำระเงิน
ติดต่อสอบถาม:09-5536-8011
Guest775108626

Login | Forgot Password
HOME| SHOP| REGISTER| RAJSIMA| ABOUT US| Add Shortcut
สมาชิก TouchGone
   
  Register / สมัครสมาชิก  
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
 
          ผู้ขอสมัครสมาชิก TouchGone กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน
  1. ห้ามมิให้สมาชิกโพสพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวกับราชวงค์ เชื้อชาติ และศาสนาโดยเด็ดขาด
  2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ TouchGone ให้ครบ ทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ TouchGone หากทีมงาน TouchGone ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็น สมาชิก ได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง สมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  4. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงาน มีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
  5. ผู้สมัครต้องยินยอมให้ TouchGone ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
  6. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง TouchGone ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในชุมชน TouchGone หากท่านละเมิด ทีมงาน TouchGone มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
  7. สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น สามารถโพสรูปได้ทั้งในกระดานสนทนา และตลาดซื้อ-ขาย ฯลฯ
  8. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน TouchGone จะไม่เปิดเผย ข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจาก TouchGone จะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ
  9. ทีมงาน TouchGone ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิก หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรจะถูกยกเลิก
 
ติดต่อสอบถาม:09-5536-8011

HOME ร้านค้า สมัครสมาชิก
ใช้ชีวิตประจำวันให้คุ้มค่า กับ
Copyright @